•  Hier bevinden zich alle belangrijke datum's van de komende activiteiten
  •  Adressen accommodatie's en contactpersonen 2017
  •   Hieronder bevinden zich alle belangrijke speeldatums van 2017/2018.
  • Hier vind u de geschiedenis, en informatie accommodatie en de route.
  • Verslagen van activiteiten die georganiseerd worden.
  • Alles wat u moet weten over het spel petanque.